Doložky

Schvalovací doložku k souboru učebnic němčiny pro základní a střední školy mají následující tituly:

 
Beste Freunde
 • Georgiakaki, M., Bovermann, M., Graf-Riemann, E., Seuthe, Ch., Šebestová, R.,Blažková-Pecová, R.: Beste Freunde 1, čj. MSMT-16952/2014, schváleno 31.7.2014
 • Georgiakaki, M., Bovermann, M., Graf-Riemann, E., Seuthe, Ch., Blažková-Pecová, R., Strouhalová, J., Winklerová, J.: Beste Freunde 2, čj. MSMT-11005/2014, schváleno 14.7.2015
 • Georgiakaki, M., Bovermann, M., Graf-Riemann, E., Seuthe, Ch., Hutarová, V., Kalábková, J., Strouhalová, J., Winklerová, J.: Beste Freunde 3, čj. MSMT-20274/2016, schváleno 19. 10. 2016
 • Georgiakaki, M., Graf-Riemann, E., Seuthe, Ch., Schümann, A.: Beste Freunde A2.2., B1.1. a B1.2, čj. MSMT-21401/2017-10, schváleno 8. 11. 2017
Delfin
 • Aufderstraße, H., Müller, J., Storz, T.: Delfin, čj. MSMT-42702Ü2015, schváleno dne 3.11.2015
deutsch.com
 • Vincente, Cristache, Neuner, Pilypaityté, Kirchner, Szakály: deutsch.com 1 a 2, č.j. MSMT-33260/2017-2, schváleno dne 5. 12. 2017
 • Neuner, Pilypaityté, Vicente, Cristache: deutsch.com 3, č.j. MSMT-4543/2013, schváleno dne 5.12.2013
Ideen
 • Krenn, W. a Puchta, H.: Ideen 1-3, čj. 16656/2013, schváleno dne 11.12.2013
Pingpong neu
 • Kopp, G. a Fröhlich K.: Pingpong neu 1-3, , čj. MSMT-24369, schváleno dne 7.9.2015
Planet
 • Kopp, G., Büttner, S.: Planet 1, čj. MSMT-18 741/2017, schváleno dne 2.8.2017
 • Kopp, G., Büttner, S., Alberti, J.: Planet 2 a 3, čj. MSMT-5246/2014-2, schváleno dne 26.3.2014
Planetino
 • Kopp, G., Büttner, S., Alberti, J.: Planetino 1, čj. MSMT-10547/2016, schváleno dne 9.5.2016
 • Kopp, G., Büttner, S., Alberti, J.: Planetino 2, čj. MSMT-18 735/2017, schváleno dne 2. 8. 2017
 • Kopp, G., Büttner, S., Alberti, J.: Planetino 3, čj. 43107/2012-210, schváleno dne 16.1.2013
Schritte international Neu
 • Niebisch, D., Penning-Hiemstra, S., Specht, F., Bovermann, M., Pude, A., Reimann, M.: Schritte international 1. a 2. díl, čj. MSMT-1758/2017-10, schváleno dne 1. června 2017
 • Hilpert, S. Niebisch, D., Penning-Hiemstra, S., Pude, A., Specht, F., M., Pude, A., Reimann, M., Tomaszewski, T.: Schritte international 3. a 4. díl, čj. MSMT-20873/2018-7, schváleno dne 12. září 2018
Schritte international
 • Niebisch, D., Penning-Hiemstra, S., Specht, F., Bovermann, M., Reimann, M.: Schritte international 1. a 2. Díl, č.j. 4714/2013-211, schváleno dne 13. srpna 2013
 • Niebisch, D., Penning-Hiemstra, S., Specht, F., Bovermann, M., Reimann, M.: Schritte international 3. a 4. díl, čj. MŠMT, schváleno dne 18.8.2014
 • Hilpert, S., Schumann, A., Specht, F., Gottstein-Schramm, B., Kalender, S., Krämer-Kienle, I.: Schritte international 5. a 6. díl, čj. MŠMT- 15289/2015-1, schváleno dne 18.5.2015
Super!
 • Kursiša, A., Pilypaityté, L., Szakály, E., Vicente, S., Cristache, C.,Kirchner, B., Blažková-Pecová, R., Hutarová, V., Komárek, F., Nálepová, J.: Super! 1, čj. MSMT – 9669/2014-9, schváleno 19.9.2014
 • Breitsameter, A., Cristache, C., Kirchner, B., Kursiša, A., Pilypaityté, L., Szakály, E., Vicente, S., Komárek, F., Kotůlková, V., Rykalová, G.: Super! 2, čj. MSMT – 11945/2015-7, schváleno 13.8.2015
 • Vicente, S., Cristache, C. Pilypaityte, L., Szakály, E., Breitsameter, A., Aßmann, J., Kotůlková, V., Nálepová, J., Rykalová, G.: Super! 3, čj. MSMT-29820/2016-10, schváleno 19. 12. 2016